Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnē https://jauniesusaeima.lv/ ievietotā informācija ir piekļūstama vai daļēji piekļūstama plašam sabiedrības lokam, tostarp cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību ierobežojumiem.

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un "+" vai "- " taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saeima 2022.gadā nodrošina tīmekļvietnes daļēju atbilstību Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" noteiktajām prasībām.

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

  • ne visiem tīmekļvietnē ievietotajiem videomateriāliem ir pieejami subtitri;
  • lapā ievietotās prezentācijas nav iespējams nolasīt ar teksta audio lasītāju;
  • tīmekļvietnes piekļūstamība no tastatūras var būt apgrūtināta.

Tīmekļvietnes kontrasts pamatā atbilst kritērijiem, taču nepieciešamības gadījumā to iespējams mainīt, uzinstalējot pārlūka spraudni.

Piekļūstamības izvērtējums veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai (WCAG 2/0 AA).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

 

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?
Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@saeima.lv.

Lūdzam norādīt: 

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audiofails, PDF).

 

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet, rakstot uz e-pasta adresi info@saeima.lv vai zvanot uz tālruni 67087321

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 27.12.2023.