Kandidātiem

Kurš drīkst kandidēt?

Kandidēt 11. Jauniešu Saeimā var ikviens Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošs jaunietis, kas līdz 2024. gada 26. aprīlim (ieskaitot) sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet nav vecāks par 20 gadiem.

Ja jaunietis vēl nav sasniedzis pilngadību, viņa dalību 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanās apstiprina likumiskais pārstāvis, iesniedzot parakstītu apliecinājumu (sk. Pielikumu).

Apliecinājumu likumiskais pārstāvis var iesniegt:

1) elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Saeimas e-adresi 90000028300 vai e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv;

2) personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

3) nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

 

Kāpēc kandidēt?

Varēsi diskutēt par aktuāliem jautājumiem, runāt no Saeimas tribīnes, iepazīt likumdevēja darbu, kā arī satikt citus aktīvus jauniešus un iegūt jaunus draugus.

Nāc un runā par to, kas tev svarīgs!

 

Kā varu kandidēt?

Jaunietis reģistrē savu ideju Jauniešu Saeimas tīmekļvietnē – vēlēšanu platformā, izmantojot portāla 
e-klase.lv vai facebook.com autentifikācijas rīkus.

Ideju pieteikšana 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanām norisinās no 26. februāra plkst. 10.00 līdz 28. martam plkst. 10.00.

Tāpat kā Saeimas vēlēšanās, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu laikā kandidāti sacenšas par vēlētāju atbalstu. Jaunieši var rīkot vēlēšanu kampaņu un vākt balsis par savu ideju.

Tikai 100 jaunieši, kuru idejas būs ieguvušas vislielāko atbalstu, tiks ievēlēti 11. Jauniešu Saeimā.

 

Ideja jāformulē par kādu no šīm tēmām:

  • JAUNIEŠU VESELĪBA

   rūpes par savu veselību: veselīga pārtika un veselīgs dzīvesveids, attiecības ar atkarību izraisošām vielām, atkarība no viedierīcēm, mentālā veselība

  • IZGLĪTĪBAS REFORMAS

   izglītības kvalitāte, eksāmeni, slodze un pieejamība

    

  • LATVIJAS DROŠĪBA

   Valsts aizsardzības dienests, aizsardzības mācība skolās, jauniešu fiziskā sagatavotība, drošības sajūta ikdienā

  • EIROPAS SAVIENĪBAS SNIEGTĀS IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

   mācību un prakses iespējas, zināšanas par ES, iesaiste ES lēmumu pieņemšanā

Kurš par mani var balsot?

Jauniešu Saeimas vēlēšanās balsot var ikviens, kurš reģistrējies e-klase.lv vai facebook.com portālā.

Lai idejai piesaistītu pēc iespējas vairāk balsotāju, ideju var papildināt ar fotogrāfijām, video vai prezentāciju un dalīties ar informāciju sociālajos tīklos. Jauniešiem ir iespēja iesaistīt savus draugus, popularizēt ideju savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā un citur.

Par 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanām pieteikto ideju varēs balsot no 2024. gada 4. marta pulksten 10.00 līdz 2024. gada 28. martam pulksten 10.00.

 

Esmu viens no 100 – kas tālāk?

Kad vēlēšanas noslēgušās, tiek apkopoti rezultāti, un organizators sazinās ar 100 jauniešiem, kas iekļuvuši 11. Jauniešu Saeimā.

Galīgie vēlēšanu rezultāti tiek publicēti tīmekļvietnes www.jauniesusaeima.lv sadaļā “Vēlēšanu rezultāti” nekavējoties pēc to noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2024. gada 4. aprīlī.

 11. Jauniešu Saeimas dalībnieki Latvijas parlamentā sanāks 2024. gada 26. aprīlī.

Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.

Jaunieši komisijās diskutē par iesniegtajām idejām un izskata četrus lēmuma projektus par komisijās atbalstīto ideju iekļaušanu 11. Jauniešu Saeimas deklarācijā. Pēc darba komisijās notiek otrā Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatē par komisiju lēmuma projektos iekļautajām idejām.

Pēc visu komisijās atbalstīto ideju izskatīšanas notiek atsevišķs balsojums par katra lēmuma par komisijā atbalstīto ideju iekļaušanu 11. Jauniešu Saeimas deklarācijā pieņemšanu otrajā – galīgajā – lasījumā.

11. Jauniešu Saeimas lēmumos iekļautās idejas tiks apkopotas vienā dokumentā, un pēc pasākuma tiek izveidota 11. Jauniešu Saeimas deklarācija.

11. Jauniešu Saeimas deklarācijai ir rekomendējošs raksturs. Tā tiks nodota visām 14. Saeimas komisijām, frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarācijas saturu un apsvērt iespēju tajā paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.

Pieņemtās deklarācijas tiek publicētas arī www.jauniesusaeima.lv.

! Organizators var dzēst kandidāta profilu un liegt dalību Jauniešu Saeimā, ja tas norādījis nepatiesu informāciju, savā profilā Jauniešu Saeimas mājaslapā ievietojis nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, kā arī materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, vai informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām.

 

INFORMĀCIJA KANDIDĀTIEM 

Tālr.: 67087321

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv  

Pielikumi