Dalībniekiem

Jauniešu Saeimas deputātu dienas kārtības apraksts

2023. gada 21. aprīlis

 

Projekta "Jauniešu Saeima" darbs ir pietuvināts reālajam Saeimas darbam un likumu izstrādes procesam gan komisijās, gan Saeimas Sēžu zālē. Jauniešu Saeimas sēdes vada Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

 

Jauniešu Saeimas pirmās sēdes norise

21. aprīļa darba diena sākas pulksten 8.00 ar Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju un balsu skaitītāju) apmācību.

Pulksten 9.00 parlamenta Lielajā vestibilā Jauniešu Saeimas dalībnieki reģistrējas un pēc tam pulcējas Saeimas Sēžu zālē. Jauniešu Saeimas pirmo sēdi atklāj un vada Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. 

Pirmās sēdes darba kārtībā ir vairāki punkti - Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna uzruna, Jauniešu Saeimas deputātu svinīgais solījums, balsu skaitītāju izvirzīšana, Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšana, kā arī Jauniešu Saeimas Prezidija locekļu izvirzīšana un komisiju apstiprināšana. Atbilstoši Saeimā iedibinātajai praksei darba kārtības punktus izskata tādā secībā, kādā tie iekļauti izsniegtajā darba kārtības projektā.

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji un Jauniešu Saeimas atbildīgo nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji tiek izvirzīti, ņemot vērā balsojumu par iesūtītajām idejām (izvirzīti tie, kuru idejas ir saņēmušas visvairāk balsu un kuri apstiprinājuši savu dalību Jauniešu Saeimā).

No norādes uz komisiju prioritāti un vēlēšanās iegūto balsu skaita ir atkarīgs tas, kurā no četrām komisijām konkrēts Jauniešu Saeimas deputāts darbojas.

Turpmāk sēdē Jauniešu Saeimas deputāti debatē un balso par četru deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām nozaru komisijām.

Pirmās sēdes noslēgumā visi Jauniešu Saeimas deputāti fotografējas kopā ar Saeimas priekšsēdētāju.

 

Darbs Jauniešu Saeimas komisijās 

Jauniešu Saeimā deputāti ir sadalīti pa četrām atbildīgo nozaru komisijām:

  • Eiropas lietu komisija;
  • Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija;
  • Ārlietu komisija;
  • Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.

Jauniešu Saeimas komisiju sēdes vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai deliģētie komisijas deputāti. Katra komisija izskata vienu deklarācijas projektu un apkopo tam iesniegtos priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

Jauniešu Saeimas deputāts-komisijas līdzpriekšsēdētājs ir referents (ja komisija nav noteikusi citu referentu), kurš pēc tam Jauniešu Saeimas otrajā sēdē ziņo par komisijas atbalstīto deklarācijas projekta redakciju. Visi Jauniešu Saeimas deputāti tiek aicināti iesaistīties komisiju darbā (piemēram, sniegt savus priekšlikumus, debatēt) un savus priekšlikumus formulēt īsi un konkrēti.

Atbilstoši komisijas sēdes vadītāja norādījumiem Jauniešu Saeimas komisijas deputāti izskata priekšlikumu tabulā ietvertos priekšlikumus un pieņem komisijas atzinumu (atbalstīts, daļēji atbalstīts, neatbalstīts). Komisijas sēdes laikā iespējams sagatavot komisijas priekšlikumus, kas tiek izskatīti Jauniešu Saeimas sēdes laikā.

Katras Jauniešu Saeimas komisijas aktīvākais un konstruktīvākais deputāts tiks nominēts titulam "Nākotnes politiķis".

 

Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Saeimas priekšsēdētājs, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana un darba kārtības apstiprināšana.

 

Jauniešu Saeimas otrās sēdes norise 

Jauniešu Saeimas otro sēdi vada Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, un tajā ir vairāki punkti.

Sēdē tiek izskatīti visi Jauniešu Saeimas komisiju sagatavotie deklarāciju projekti. Vispirms atbildīgās komisijas līdzpriekšsēdētājs-referents sniedz ziņojumu, tad notiek debates par katru attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegto priekšlikumu. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas tiek balsots par katras deklarācijas pieņemšanu.

 

Noslēguma pasākums

Pēc Jauniešu Saeimas sēdes plānots svinīgs pasākums, kurā Jauniešu Saeimas deputāti saņem apliecinājumu par dalību 10. Jauniešu Saeimā un Saeimas komisiju priekšsēdētāji sveic titula "Nākotnes politiķis" ieguvējus.