Par Jauniešu Saeimu

Jauniešu Saeima ir Latvijas Republikas Saeimas projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam.

Jauniešu Saeimā ievēlētie 100 jaunieši, par kuru idejām saņemts vislielākais balsu skaits, uz vienu dienu sanāk Saeimas namā, lai caur pašu pieredzi izprastu likumdevēja darba specifiku un no parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus par sabiedrībai aktuāliem tematiem.

Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam parlamenta darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs. Jauniešu Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi, kuru vada Saeimas priekšsēdētāja, bet vietas Saeimas Prezidijā ieņem četri jaunieši, kuru idejas ieguvušas vislielāko balsu skaitu.

Jaunieši komisijās diskutē par iesniegtajām idejām un izskata četrus lēmuma projektus par komisijās atbalstīto ideju iekļaušanu 11. Jauniešu Saeimas deklarācijā. Pēc darba komisijās notiek otrā Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatē par komisiju lēmuma projektos iekļautajām idejām.

11. Jauniešu Saeimas dalībnieki Latvijas parlamentā sanāks 2024. gada 26. aprīlī.

Atzīmējot 20 gadus, kopš Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, 11. Jauniešu Saeimas vadmotīvs ir nākotnē vērsts - “Latvija pēc 20 gadiem”.

Pēc 20 gadiem šodienas jaunieši būs mūsu valsts vadībā. Kā šodien pieņemtie lēmumi, izglītības sistēma, ieguldījums valsts drošībā un citi apstākļi ietekmēs to, kādā Latvijā mēs dzīvosim 2044. gadā?

Projekta dalībnieki aicināti iesniegt idejas un sacensties par iespēju no Saeimas tribīnes uzrunāt vienaudžus par sev aktuāliem jautājumiem, veidojot jauniešu valstiskuma apziņu un sniedzot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā.

Jaunieši var iesniegt idejas par kādu no četrām tēmām – jauniešu veselība, izglītības reformas, Latvijas drošība un Eiropas Savienības sniegtās iespējas jauniešiem.

11. Jauniešu Saeimas sēdes vadīs Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, savukārt nozaru komisiju sēdes – attiecīgo komisiju priekšsēdētāji.

 

Nāc un sper pirmos soļus Latvijas parlamentā!

 

INFORMĀCIJA KANDIDĀTIEM UN VĒLĒTĀJIEM

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

Tālr.: 67087321

 

Pielikumi