Vēlēšanu tēmas

10. Jauniešu Saeimas galvenā tēma ir “Latvija izvēlas demokrātiju”. Projekta dalībnieki aicināti iesniegt idejas un diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem, veicinot jauniešu valstiskuma apziņu un līdzdalību mūsu valsts attīstībā.

Ideja vēlēšanu kampaņai

Lai kandidētu 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās, dalībniekiem jāiesniedz sava ideja vienā no četrām tēmām:

 DEMOKRĀTIJA

 BRĪVĪBA

 NEATKARĪBA

 IZGLĪTĪBA

Kandidāta ideja ir pamats vēlēšanu kampaņai, lai kļūtu par 10. Jauniešu Saeimas deputātu. Tāpat kā Saeimas vēlēšanās, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu laikā kandidāti sacenšas par vēlētāju atbalstu. Jaunieši aicināti rīkot savu kampaņu, izplatot to vienaudžu vidū, izglītības iestādēs un sociālajos tīklos.

Tikai 100 atbalstītāko ideju autori tiks ievēlēti 10. Jauniešu Saeimā.

Priekšlikumi deklarāciju projektiem

Jaunieši, iesniedzot savu ideju vēlēšanām, vienlaikus var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 10. Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā.

 

INFORMĀCIJA KANDIDĀTIEM UN VĒLĒTĀJIEM

Tālr.: 67087321

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv