Vēl līdz 21.oktobrim Saeima aicina jauniešus fotokonkursā atveidot mūsu valsts pamatvērtības – brīvību, neatkarību, demokrātiju

Lai piedalītos konkursā, jauniešiem pašu uzņemtās fotogrāfijās jāatveido šīs pamatvērtības kā daļa no savas un mūsu valsts dzīves. Konkurss rīkots, atzīmējot Saeimas simtgadi un gatavojoties Lāčplēša dienai.

Plānots, ka desmit labākie darbi tiks iekļauti izstādē, kuru svinīgi atklās Saeimas namā 10.novembrī. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja apmeklēt Saeimas namu un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Patruļkuģu eskadru.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, katrai no tām norādot nosaukumu. Pēc izvēles iespējams pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.

Darbus fotokonkursam iespējams pieteikt līdz piektdienai, 21.oktobrim, tos sūtot uz e-pastu konkurss@saeima.lv. Fotokonkursa rezultāti tiks paziņoti 31.oktobrī.

Darbu vērtēšanā tiks ņemta vērā darba atbilstība konkursa nolikumam, dalībnieka radošums, ieguldītā darba apjoms, oriģinalitāte un fotogrāfiju mākslinieciskā kvalitāte.

Fotokonkursu organizē Saeima. To rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Jaunsardzes centru un muzeju “Jāņa Čakstes māja”.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, publiskie pasākumi var tikt pārcelti vai atcelti.

Vairāk informācijas: https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/fotokonkurss-briviba-neatkariba-demokratija

Pielikumi