Tiešsaistes skolu programmā “Iepazīsti Saeimu” piedalījušies vairāk nekā 2300 skolēnu no visas Latvijas

Kopš šī gada marta parlamenta tiešsaistes skolu programmā “Iepazīsti Saeimu” piedalījušies vairāk nekā 2300 skolēnu no visas Latvijas. Kopumā trīs mēnešu laikā, kopš aizvadīta pirmā lekcija tiešsaistē, 76 skolām novadītas 93 skolu programmas interaktīvās lekcijas.

Šogad skolu programma “Iepazīsti Saeimu” īpaši pielāgota tiešsaistes versijai, jo klātienes lekcijas Covid-19 ierobežojumu dēļ nenotiek. Programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. Tāpat jaunieši var aktīvi iesaistīties, balsot un izteikt viedokli par sev aktuāliem jautājumiem.

Skolu programmu parlaments īsteno kopš 2012.gada. Tajā kopumā piedalījušies ap 9500 skolēnu no visas Latvijas. “Iepazīsti Saeimu” ir iespēja jauniešiem izprast parlamenta darbu un interaktīvā veidā noskaidrot, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi un kā viņi paši var ietekmēt Saeimas darbu.

Vasarā, kad skolēni dodas brīvdienās, arī skolu programmas lekcijas netiek noturētas, un tās plānots atsākt septembrī. Plašāka informācija, tostarp par iespēju pieteikties skolu programmai, atrodama Saeimas mājaslapā: http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/skolu-programma-iepazisti-saeimu.