Edvards Smiltēns 10.Jauniešu Saeimas dalībniekiem: politika sākas ar atvērtu sirdi un redzīgu prātu

“Politika ir process, kas ietekmē sabiedrību ar mērķi uzlabot tās dzīvi. Tādā izpratnē politika ļoti bieži ir mums visapkārt, jo tā sākās ar vienkāršām, mazām lietām skolā, kaimiņu kopienā, nevalstiskās organizācijās, pašvaldībā. Sākas ar atvērtu sirdi un redzīgu prātu. Spēju saskatīt problēmu, redzēt iespēju lietas darīt labāk, atrast risinājumu un būt apņēmīgam to realizēt,” sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, piektdien, 21.aprīlī, parlamentā uzrunājot 10.Jauniešu Saeimas dalībniekus.

Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka mēs kā cilvēki esam ļoti dažādi un tikpat dažāds var būt priekšstats par to, kas sabiedrībai būtu labāks. “Lai arī mērķi var būt kopīgi, piemēram, labklājība, priekšstati par veidiem, kā tos sasniegt, var diametrāli atšķirties. Tas noved pie ideju konkurences un sacensības. Tā ir parlamentāras demokrātijas grūtā un sarežģītā daļa,” sacīja E.Smiltēns. Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tā ir arī parlamentārās demokrātijas lielākā vērtība, kas pasargā no radikālisma un “iebraukšanas nepārdomātu lēmumu grāvjos”, jo prasa spēju diskutēt, argumentēt un, vēl svarīgāk, ieklausīties un sadzirdēt gan sabiedrību, gan arī vienam otru.

Tāpat E.Smiltēns akcentēja, ka politika ir arī par personībām. “Jābūt ne tikai spējai saredzēt problēmu, jābūt kompetencei un zināšanām piedāvāt reālus, īstenojamus risinājumus un lielai apņēmībai un prasmēm savas idejas novest līdz galam. Pārliecināt, aizraut un iedvesmot. Tam vajadzīgas zināšanas, pieredze un vēlme visu mūžu mācīties un pilnveidoties,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs.

“Esmu pārliecināts, ka saredzēsiet sava laika lielos uzdevumus un spīdoši ar tiem tiksiet galā,” runas noslēgumā sacīja Saeimas priekšsēdētājs, paužot cerību, ka šodien gūtā pieredze jauniešiem būs labs palīgs šai ceļā.

Šodien Saeimas namā uz 10.Jauniešu Saeimu ir sapulcējušies jaunieši no visas Latvijas, lai vienu dienu iejustos deputātu ikdienas darbā. Kandidēt Jauniešu Saeimā varēja jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, virtuālajās vēlēšanās piesakot kādu sev svarīgu ideju. Šogad projekta vadmotīvs ir “Latvija izvēlas demokrātiju”, un jaunieši spriež par neatkarības stiprināšanu, izvēles brīvību un tās sniegtajām iespējām, izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā, kā arī par demokrātijas stiprināšanu.

Lai kandidētu 10.Jauniešu Saeimā, jauniešiem bija jāiesniedz ideja vēlēšanām un priekšlikumi deklarāciju projektiem. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam parlamenta darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.