Investēt un attīstīt jauniešu un sabiedrības spēju darboties ar IT tehnoloģijām.
1BALSIS

Renārs Vilciņš

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ķeguma vidusskola

Idejas saturs

Jauniešu un pieaugušo izglītošana IT tehnoloģiju izmantošanā ir kritiska viņu personīgajai un profesionālajai izaugsmei, kā arī visas sabiedrības attīstībai. Tas var radīt labākas karjeras iespējas, uzlabot izglītību, uzlabot dzīves kvalitāti, palielināt inovācijas un uzņēmējdarbību. Ieguldot IT izglītībā, mēs varam palīdzēt Latvijas tautai integrēties mūsdienu pasaulē un darba tirgū.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. IT prasmes ir pieprasītas darba tirgū, tātad, tās attīstot, latviešiem būs labākas izaugsmes iespējas, kas sekmēs algas palielināšos un darba iespējas.
2. Tehnoloģijas attīstās un līdz ar tām ir jāattīstās izglītībai. Integrējot IT izglītībā, attīstīsies jauniešu prasmes virtuālajā vidē, kritiskā domāšana, komunikācijas spējas u.tml.
3. IT tehnoloģijas atvieglo dzīvi. Tās palīdz sākot ar iepirkšanos internetā līdz pat medicīnai. Izglītojot cilvēkus, mēs palīdzēsim tiem ērtāk un ātrāk orientēties virtuālajā vidē.
4. Mūsdienās gandrīz viss norisinās virtuāli, tātad pārzinot tehnoloģijas, cilvēki spēs ātrāk tām pielāgoties un izmantot tās. Personas ar IT prasmēm spēs izstrādāt un ieviest jaunas tehnoloģijas un citas inovācijas, kuras arī palīdzēs citām sabiedrības grupām.