Skola2030 ideju izmantošana tikai augstskolu vidē.
8BALSIS

Alīna Zaduņenko

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skola2030 ideja ir labas, bet realitātē pamatskolēniem un vidusskolēniem no sākuma būtu labi jāiemācās pamattēmas. Pašlaik šis viss process tiek ļoti sasteigts un šīs pašas pamattēmas skolēni nespēj iemācīties tādā līmenī kā tas būtu nepieciešams. Vidusskolēni priekšmetos izskrien cauri šīm tēmām. Kā skolēni var spēt iemācīties ko tādu, kam vēl nav izveidoti materiāli no kā mācīties šīs tēmas?


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ne visi jaunieši ir ar tādu veselības stāvokli, ka tie spētu piedalīties jaunsargu un zemessardzes kustībā. Jauniešiem ir jāspēj veikt kritisko domāšanu visdažādākajās situācijās. Jauniešiem būtu jāmāca ikdienas lietas, kas tiem noderētu nākotnē-kā nomaksāt rēķinus, nodokļi utml. Šīs lietas mums netiek mācītas un kad mēs nonākam beidzot lielajā, plašajā pasaulē, mēs tiekamies ar šīm lietām un mēs nespējam to pareizi veikt, jo tās lietas netika mums iemācītas jau laicīgi.