Mentālas veselības stunda pamatizglītības un vidējās izglītības posmā.
142BALSIS

Raivo Mārtiņš Miltiņš

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Idejas saturs

Latvijā un visā pasaulē, diemžēl, aktuāla ir depresija. Šobrīd, Latvijā ir viens no augstākajiem pašnāvību daudzumiem Eiropā. To visu varētu mazināt, ja jaunieši salīdzinoši agrīnā vecumā tiktu informēti, kas tas ir, kur vērsties, ko darīt, lai sev palīdzētu. Ilgtermiņā, tas stiprinās mūsu tautas nākotnes domāšanu, savu un nacionālo pašapziņu. Tas arī attīstīs mūsdienu jauniešu kritisko domāšanu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar jaunu 1. un 2. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

"1) jāveicina jauniešu pašapziņas izaugsmes iespēja, tādējādi veicinot nacionālās pašapziņas izaugsmi;
2) jāakcentē sliktais mentālās veselības stāvoklis valstī, tādējādi ceļot jauniešu uzticību saviem priekšstāvjiem, valstiskuma apziņu, kā arī, potenciāli, līdzdalību;"