Debašu kluba izveide Latvijā ir ideja, kas vērsta uz jauniešu argumentācijas, runas un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu.
93BALSIS

Alans Baguzins

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Ostvalda vidusskola

Idejas saturs

Projekta mērķis ir attīstīt šāda veida vaļasprieku un novest lokālās debates pasaules līmenī, kas ir svarīgas jaunatnes attīstībai valstī. Šāda kluba izveide ļaus jauniešiem attīstīt argumentācijas, runas un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī palielināt pašapziņu un atrast jaunus draugus ar kopīgām interesēm. Šī projekta īstenošana palīdzēs Latvijai virzīties uz priekšu debašu pasaulē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
jāattīsta jauniešu kritiskā domāšana, kas palīdz pieņemt pārdomātus lēmumus un risināt problēmas,ar izglītības palīdzību attīstīt jauniešu līdzdalību Latvijas politiskajā sfērā. Attīstīt jauniešos zināšanas dažādās jomās, piemēram, politikā un ekonomikā, un ieinteresēt viņus piedalīties valsts dzīvē un tās pārstāvniecībā pasaules izglītības konkursos. Apmācīt jauniešus nepieciešamās prasmes, lai pārstāvētu sevi un savu valsti pasaules arēnā. Mācīt jauniešiem sarunu ceļā rast risinājumus jebkurai problēmai un ieaudzināt viņos spēju veikt sarunas. pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās un attīstīties šajā jomā, lai sasniegtu augstus rezultātus


Saite uz prezentāciju