Ēšanas problēmas un to sekas
76BALSIS

Tīna Evelīna Virbule

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Dienvidkurzemes novads

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Idejas saturs

Pēdējā gada laikā, procentuāli cilvēku skaits, kas cīnās ar ēšanas problēmām ir paaugstinājies no 3,4% uz 7,8%.
Vairums cilvēku neapzinās ēšanas problēmu bīstamību un kā tas ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. Šī iemesla dēļ, es piedāvāju ieviest skolas materiālu apguves sarakstā tēmu par ēšanas problēmām un to sekām visos dzīves aspektos ar psihologu, ekspertu un cilvēku ar pieredzi tajā palīdzību.