Vērtēšanas sistēmas problēma.
48BALSIS

Alona Samuilova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 10. vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienu skolās ir dīvaina vērtēšanas sistēma, kurai, lai iegūtu 5 , nepieciešams sasniegt 41% uzdevuma izpildi, 6 – 57%, bet 9 – 87%. Šāda sistēma nav loģiska un neveicina vienmērīgu mācību materiāla apguvi. Es ierosinu pārskatīt vērtēšanas sistēmu un sadalīt procentus vienmērīgāk un loģiskāk. Tāpat vajag pārskatīt gada vērtējumu noapaļošanu .