Papildinājums programmā "Skola 2030", kas saistīts ar skolēnu uzvedību.
117BALSIS

Adrians Pričins

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Dienvidkurzemes novads

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Idejas saturs

Bieži nākas saskarties ar to, ka klasēs ir tādi skolēni, kuri neprot uzvesties. Uz skolotāju aizrādījumiem neklausās, klases biedru aizrādījumos - ne tik. Tāpēc, es gribētu, lai "Skola 2030" tiek iekļauts šāds punkts: "Ja saņemtas sūdzības par kāda skolēna uzvedības normu pārkāpumu, tad skolas vadībai ir iespēja nekavējoši rīkoties - atstādināt skolēnu uz laiku no 3-5 dienām". VAIRĀK PREZENTĀCIJĀ.


Saite uz prezentāciju