PAR zaļāku dzīvi un skolu!
29BALSIS

Annika Dukse

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Idejas saturs

Šobrīd klimata pārmaiņas jau skart arī Latviju. Ekstrēmie laikapstākļi palielina ar vidi saistītas slimības, izraisot bērnu kavējumus un iespējamu skolas neapmeklēšanu. Es piedāvāju risinājumus:
1) Ieviest atkritumu šķirošanas programmu skolās
2) Veidot skolās zaļāku vidi
3) Integrēt vides izglītību pamatskolas mācību programmās
4) Veidot iniciatīvas par papīra patēriņa samazināšanu skolās