"Eiropa kā ceļvedis'' mācību priekšmeta ieviešana 10.klasē.
21BALSIS

Kristaps Kārlis Naglis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Mārupes novads

Mārupes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Viena stunda nedēļā, kur skolēni tiktu informēti par aktuālajām norisēm ES, dažādām Erasmus+ iespējām, Eiropas Parlamenta darbībām un citām pilsoniskās līdzdalības aktivitātēm. Tiktu arī sniegtas lekcijas no NVO un ES pārstāvjiem, tādējādi, veicinot iesaisti sabiedriskajos un politiskajos procesos. Gada laikā būtu jāizstrādā projekts, kur tiktu uzsvērta skolēna iesaiste pilsoniskajā līdzdalībā.