Šī tēma varētu ietvert dažādas iespējas un priekšrocības, piemēram, izglītības un apmācības programmas, starptautiskās mobilitātes iespējas.
21BALSIS

Viktorija Edija Vihmane

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Idejas saturs

"Eiropas Savienības sniegtās iespējas jauniešiem" ietver plašu spektru iespēju un priekšrocību, kas sniedzas pāri valstu robežām. Šīs iespējas ietver Erasmus+ programmu, kas nodrošina iespējas studēt, mācīties, strādāt un brīvprātīgi darboties citās Eiropas valstīs. Turklāt Eiropas Savienība sniedz finansiālu atbalstu jauniešu nodarbinātībai, uzņēmējdarbībai un inovācijām, veicinot jaunu uzņēmumu