Politika skolā. Skolēni neapgūst pietiekamu informāciju par politiku un tās procesiem un mans mērķis ir to mainīt.
64BALSIS

Enija Erneste

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Idejas saturs

Latvija ir demokrātiska valsts un ikvienam tās iedzīvotājam, izprotot politikas procesus, ir tiesības iesaistīties Valsts veidošanā. Skolēni neapgūst pietiekamu informāciju par politiku un tās procesiem. Jaunākajām paaudzēm ir jāpārzin politikas procesus un pašu iesaistīšanās nozīmīgumu. Ja mēs apgūsim politiku, iespējams, pēc pāris gadiem tiks apsvērta iespēja, ka varēs balsot no 16 gadu vecuma.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācija par jauniešu tiesībām un ietekmi.
Jauniešu Saeimā nolemj, ka:

1) Lai veicinātu jauniešus apgūt politiku, vajdzētu mācību priekšmetos mērķtiecīgāk iekļaut saturā politiku.
2) Jāpieņem atbilstoši grozījumi, ka skolām ir jārīko debates ne tikai klasē, bet skolā un skolu starpā, lai jaunieši uzlabotu komunikācijas prasmes.
3) Skolas sniedz skolēnu pašpārvaldēm līdzdalību budžeta sastādīšanā un izlietošanā. Tas palīdzētu sniegt atbildības sajūtu un apdomāt savu rīcību.
4) Jāpieņem atbilstoši grozījumi, lai jaunieši varētu piedalīties pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma.