Izglītojošas nodarbības skolās par jauniešu līdzdalību Eiropas Savienībā un iespējām, ko tā piedāvā.
52BALSIS

Eva Evelīna Kļaviņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ogres 1. vidusskola

Idejas saturs

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu būtu svarīgi aizsākt skolā - sniegt jauniešiem vispārīgu informāciju par ES un tās iespējām. Darbnīcas ar iespēju attīstīt nākotnē nepieciešamās prasmes, simulācijas spēles un prezentācijas no ES pārstāvjiem un dažādu ES programmu dalībniekiem par karjeras iespējām ES, varētu motivēt jauniešus būt politiski aktīviem. Jaunieši ir tie, kuri veido nākotni.