Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma
89BALSIS

Aleksandrs Fedotovs

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgavas novads

Ozolnieku vidusskola

Idejas saturs

Pagarināt pārejas laiku, jaunajai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmai, ko iecerēts dalīt četros veidos - formatīvā vērtēšana, diagnosticējošā vērtēšana, monitoringa vērtēšana - kas stāsies spēkā no šā gada 1. septembra.