Skola 2030 Pārveidošana- Ceļvedis uz Inovatīvu un Efektīvu Izglītību
47BALSIS

Ronalds Zakars

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzeknes novads

Dricānu vidusskola

Idejas saturs

Pašreizējā izglītības sistēmā ir vairākas problēmas, kuras ir jārisina. Pirmkārt, striktā vērtēšana eksāmenos, piemēram, vārdu skaits ir kļuvis par mērvienību. Otrkārt, izglītības iestādēs bieži trūkst materiālu un resursu, lai nodrošinātu mācību procesu, piemēram, kopētas darba lapas. Treškārt, padziļinātie grozu izvēle. Un ceturtkārt tēmu sakārtošana.


Saite uz prezentāciju