Izglītībai ir jābūt visiem līdzvērtīgi pieejamai, tādēļ ir jāapmaksā transports skolēniem ārpus savas pašvaldības.
30BALSIS

Kristers Edgars Līdaks

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija"

Idejas saturs

Izglītojamie var saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportu. Jauniešiem nav iespējas izvēlēties izglītības iestādi ārpus savas pašvaldības teritorijas. Cilvēkiem ir tiesības uz izglītību neatkarīgi uz atrašanās vietu.