“Etiķete” kā mācību priekšmeta iekļaušana izglītības programmā
85BALSIS

Sintija Diāna Potapova

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Etiķete ir pieklājīgas uzvedības kodekss, tāpēc ir svarīgi sagatavot skolēnu, lai viņš būtu labi pielāgots turpmākajai dzīvei, kurā tiktu iemācītas pieklājīgas un laipnas uzvedības normas dažādās dzīves situācijās.
Skola ir tā vieta, kur būtu jāmāca etiķete, jo tā ir vieta, kur skolēniem ir kopīga telpa, kopīgās iezīmes un atšķirības, tādā veidā nodrošinot pilnvērtīgu mācību pieredzi.