Likvidēt privāto komercbanku monopolu Latvijas finanšu sistēmā, tādējādi nodrošinot nacionālās drošības intereses
746BALSIS

Eduards Liepiņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte

Idejas saturs

Latvijas nacionālā drošība ir kompromitēta. Latvijas finanšu sistēmu kontrolē privātas komercbankas, kuras atsakās kreditēt valsts attīstības programmas- arī militāri industriāla kompleksa izveidi. Jānosaka jaunā Satversmes nodaļā- ierobežot privāto komercabnku tirgus daļu līdz 20%. Noteikt, ka pārējo tirgus daļu kontrolē publiskas nacionālās attīstības bankas un pašvaldību attīstības banku tīkls.