Nākotnes tilti Latvijas izglītībā! Skola 2030 realitāte: problēmas un risinājumi. “Skola 2030” neefektivitāte un izaicinājumi.
66BALSIS

Linda Miltiņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Mārupes novads

Babītes vidusskola

Idejas saturs

Nepietiekama iesaistīšanās pedagogu līmenī, radot plaisu ikdienas praksēs. Apspriedes starp skolotājiem, vecākiem, izglītības iestādēm UN skolēniem ir, tikai jāmaina tas, lai RISINĀTU aktuālās problēmas, nevis tikai tās izrunātu. Piemēram, diskriminācija klasē, skolotāju nespēja pār klasi, motivācijas trūkums, atklāta komunikācija, empātija un sapratne…Bēdīgākais ir tas, ka ir vēl daudz iemesli.