Mazināt vardarbību skolās.
89BALSIS

Oksana Petrova

Latgales vēlēšanu apgabals

Preiļu novads

Aglonas vidusskola

Idejas saturs

Digitālajā laikmetā vērojami pieaug vardarbība skolās, izteikti tas vērojams jaunākā un vidējā vecuma skolēnu vidū, tadējādi nepieciešami regulāri, merķtiecīgi profilaktiski pasākumi vardarbības mazināšanai. Vislabāk, ja tie notiek speciālistu vadībā, tāpēc katrā skolā vajadzīgs psihologs un sociālais pedagogs neatkarīgi no skolēnu skaita.