Aktīvakiem jauniešiem būt!
112BALSIS

Lauma Pučeite

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzeknes novads

Dricānu vidusskola

Idejas saturs

Jauniešu iesaistīšana pozitīvās aktivitātēs ir būtiska viņu personiskās attīstības un sabiedrības labuma ziņā. Manas idejas centrā ir konsultēt jauniešus, kuri meklē veidus, kur izpaust savu enerģiju un talantus, lai novērstu neatļautu darbību pievēršanos. Mana konsultācija ietvertu ieteikumus par iesaistīšanos interešu pulciņos, sporta un mākslas aktivitātēs, kā arī brīvprātīgo darbu sabiedrībā.


Saite uz prezentāciju