Vidusskolā no 12 klasēm uz 11 klasēm!
103BALSIS

Katelīna Švābe

Latgales vēlēšanu apgabals

Preiļu novads

Aglonas vidusskola

Idejas saturs

Saīsināt mācību ilgumu vidusskolā no 3 gadiem uz 2 gadiem, veicot grozījumus apgūstamo programmu saturā un stundu sadalījumā, tādējādi iegūstot vidējo izglītību 2 gadu laikā. Tas paaugstinās jauniešu atbildību par personīgo izaugsmi, ļaus ātrāk uzsākt patstāvīgo dzīvi un sasniegt iecerētos mērķus jaunākā vecumā.