Centralizētie eksāmeni – objektīvi, diferencēti un bez stresa
349BALSIS

Mārtiņš Stebulis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Kuldīgas novads

Idejas saturs

1)Jāveicina caurskatāmība centralizētajos eksāmenos, lai izvairītos no subjektivitātes, lobēšanas, kritēriju interpretācijām un kļūdām;
2)jāveic uzlabojumi valsts pārbaudes darbu informācijas sistēmā, padarot to pieejamāku vērtētājam un izglītojamam (tādējādi piešķirot iespēju apskatīt rezultātus);
3)nodrošināt dažādu eksāmenu variantu un formātu pieejamību, kas atbilst dažādām skolēnu vajadzībām.


Saite uz prezentāciju