Mūsdienu politikai un savstarpējām skolēnu vai studentu attiecībām jābūt nodalāmiem aspektiem.
172BALSIS

Vera Koževņikova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte

Idejas saturs

Mūsdienu izglītībā politiskās tēmas nevajadzētu izmantot kā nesaskaņu un konfliktu veicināšanas instrumentu. Politiskā izglītība skolās jāīsteno, integrējot to ar citiem priekšmetiem, piemēram, psiholoģiju, lai novērstu skolēnu šķelšanos pēc nacionālā principa un izvairītos no iebiedēšanas. Šāda pieeja palīdzēs mazināt naidīgumu starp skolēniem un nodrošināt mieru un drošību jauniešu vidū Latvijā.