Krievu bērnu diskriminācija skolās
84BALSIS

Laima Markoviča

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte

Idejas saturs

Latvijas valdība 2022. gadā pieņēma lēmumu par pilnīgu mācību pāreju uz valsts valodu. Taču krievvalodīgaji bērni, kuri dzīvo, piemēram, tikai latviešu skolas apkārtnē, saskaras ar diskriminācijas problēmām, ko rada gan klasesbiedri, gan skolotāji, piemēram, pazeminot vērtējumus vai izturējoties citādāk personīgas nepatikšanas pret krieviem dēļ.