Izglītības programma Skola2030 aiztur STEM priekšmetu attīstību Latvijā
51BALSIS

Elza Dzene

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Juglas vidusskola

Idejas saturs

Izglītības programmai “Skola2030” nav izdoti mācību materiāli, it īpaši, STEM priekšmetiem. Skolēni mācās pēc jaunās programmas, izmantojot vecos materiālus, kurus skolotājiem savā brīvajā laikā ir jāapkopo, jāizveido. Mācību process notiek pēc programmas “Skola2030”, taču pārbaudes formas, piemēram, centralizētie eksāmenu uzdevumi tiek veidoti pēc vecās programmas.