Eksāmenu labošanas reforma.
114BALSIS

Samanta Blāķe

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Rūjienas vidusskola

Idejas saturs

Manuprāt, pašreizējai eksāmenu labošanas kārtībai ir nepieciešamas pārmaiņas. Tajā ir saskatāmas dažādas problēmas, kā, piemēram, eksāmenu labošanas termiņu ilgums, eksāmenu rezultātu iegūšana pēc iestājpārbaudījumiem citās skolās, skolotāju daudzums, kas labo eksāmenus un viņu atalgojums. Es ieteiktu eksāmenu labošanu sadalīt pa novadiem, kurā iesaistītos visas skolas paātrinot to labošanu.


Saite uz prezentāciju