Individuālā vērtēšana priekšmetos pēc spējām(sportā,vizuālā mākslā, mūzikā).
49BALSIS

Anna Celmiņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Smiltenes novads

Smiltenes tehnikums

Idejas saturs

Šī ir aktuāla problēma jauniešiem. Katram ir atšķirīga radošā un fiziskā sagatavotība. Kādam var padoties zīmēt, citam dziedāt. Protams, šie priekšmeti ir nepieciešami mūsu attīstībai un formas uzturēšanai. Šos priekšmetus varētu vērtēt individuāli pēc spējām. Ļoti skumji, ka jaunieši saskaras ar grūtībām, kur viņus “salīdzina”, ka nemāk izdarīt kā sola biedrs. Par to ir jārunā!