Pirmās palīdzības kursa iekļaušana vispārējās izglītības saturā
89BALSIS

Elans Balgalvis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Saldus vidusskola

Idejas saturs

Vispārējās izglītības satura klases stundās ir jāiekļauj pirmās palīdzības kurss, lai skolēni iegūtu teorētiskās zināšanas, kas veicinātu ne vien izpratni par rīcību ārkārtas situācijā, bet veicinātu arī pilsonisko atbildību, ka katrs ir līdzatbildīgs. Tas ir svarīgs solis ceļā uz drošāku vidi gan skolā, gan ārpus tās.


Saite uz prezentāciju