“Skola ar perspektīvu” Lauku skolās ir talantīgi skolēni, zinoši skolotāji. To pierāda sasniegumi novada un valsts konkursos, olimpiādēs.
161BALSIS

Katrīna Ansone

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Ezeres pamatskola

Idejas saturs

Skolā līdz minimālajam skolēnu skaitam var pietrūkt daži skolēni. Skola jāslēdz? Nē! Jāizvērtē skolas izglītības kvalitāte, pedagogu profesionālā kompetence, ikviena skolēna spējas iekļauties skolu programmā un apdzīvotās vietas ģeogrāfiskais stāvoklis.
Būtiski ir pievērst uzmanību valsts budžeta plānošānai, paredzot līdzekļus perspektīvu skolu attīstībai. Perspektīva skola var būt ikviena!