Par izglītības sistēmu, kuras mērķis ir attīstīt jauniešus pieaugušai dzīvei nepieciešamās prasmes.
105BALSIS

Aleksandrs Iļjins

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 89. vidusskola

Idejas saturs

Pašreizējā izglītības sistēma Latvijā neatbilst jauniešu vajadzībām pieaugušo dzīvē, un es iestajos pret izglītības reformai "Skola 2030", ka arī piedāvāju palielināt skolēna lomu skolas kultūrā un sociālajā dzīvē. Vajag samazināt skolotāju pārbaudes prasību līmeni, ka arī palielinot viņu atalgojumu, lai piesaistītu vairāk talantīgu pedagogu un nodrošinātu nepieciešamās zināšanas mūsu skolēniem.