Mazināt jauniešos atkarību no nikotīna saturošām vielām!
23BALSIS

Oskars Plotnieks

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Salaspils novads

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Idejas saturs

Mūsdienās pārāk daudz jaunieši ir atkarīgi no nikotīnu saturošām vielām, it īpaši nepilngadīgie. Tas ir tāpēc ka šīs vielas var iegādāties ļoti viegli internetā un Telegram, WhatsApp grupās. Šis veido atkarību agrā vecumā kas noved ilgtermiņā pie nopietnām veselības problēmām. Mans risinājums ir izveidot komisiju kas nodarbosies ar šo vielu nelikumīgo pārdošanas apkarošanu un jauniešu izglītošanu.


Saite uz prezentāciju