Par Latvijas jauniešu fizisko un mentālo labbūtību skolās.
371BALSIS

Nikola Princova

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Sporta un veselības stundās ieviest regulārus fizioterapeitiskus vingrinājumus, kas novērstu vai mazinātu viedierīču neergonomiskas lietošanas izraisītas muguras un sprandas problēmas.
Izveidot alternatīvu sekmju pārskatu platformu, kurā skolēns var salīdzināt tikai savus rezultatīvos rādītājus, tādējādi veicinot emocionālo labbūtību, radot e-vidi, kurā skolēns koncentrējas tikai uz savu izaugsmi.


Saite uz prezentāciju