Kvalitatīvu un sertificētu psiholoģisko atbalstu skolās.
89BALSIS

Laura Ignatjeva

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās daudzi jaunieši saskaras ar problēmām ģimenēs, starp draugiem, skolotāju un skolēnu mobings...
Mums ir svarīgi, lai katrs skolēns varētu saņemt mentālo atbalstu individuāli vai arī apmeklēt pulciņus, kur var runāt tieši ar tādiem pašiem jauniešiem par viņu un savām problēmām, lai nejustos izolēts un vientuļš...
Šīs idejas mērķis ir samazināt pašnāvību, fizisko vardarbību pret sevi...