Pilnveidot Skola2030 projektu, veidojot īpašas skolotāju atbalsta programmas un attīstot Izglītības kvalitātes valsts dienestu
98BALSIS

Kristers Hardijs Dervins

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skola2030 ir VISC izstrādāts projekts ar mērķi ieviest kompetenču pieeju mācību saturā. Ņemot vērā mūsu augsto skolotāju vecumu, saprotams, ka viņiem ir sarežģīti tik īsā laikā kardināli mainīt savu mācīšanas stilu. Ierosinu:
•Izveidot pastiprinātu skolotāju atbalsta programmu
•Investēt kādā valsts organizācijā, kura vērtētu Latvijas skolu kompetenču pieeju

Plašāks izklāsts video materiālā