Veidot aktīvus un izglītotus balsotājus caur skolu programmu pilnveidošanu
194BALSIS

Elza Vašuka

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Skatoties uz iepriekšējo balsojumu datiem, Latvijā 1/3 no balsstiesīgajiem balso Eiropas Parlamenta vēlēšanās un 1/2 Saeimas vēlēšanās. Lai palielinātu aktīvu balsotāju skaitu, skolu programmās vajag iesaistīt balsošanas izspēles un citus interaktīvus veidus, kā iemācīt jauniešiem par demokrātijas iespējām mūsu valstī. Parādot balsošanas nozīmi un norisi iegūstam aktīvus, izglītotus balsotājus.