Jauniešu līdzdalība lēmumumu pieņemšanā!
101BALSIS

Madara Senkāne

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Jaunieši esot mūsu nākotne, bet, patiesībā, jaunieši ir arī tagadne! Pašvaldībās, skolās tiek pieņemti daudzi lēmumi, kas tiešā veidā skar jauniešu dzīvi. Būtu vēlams iesaistīt jauniešus, veidojot jauniešu darbu grupas, kuras piedalās dažādās skolas un pašvaldības sēdēs. Strādājot kopā dažādām paaudzēm ar dažādām dzīves pieredzēm, varam radīt spēcīgas idejas.,veidojot pilsoniski aktīvus jauniešus.