Detalizēta rīcības plāna izstrāde iedzīvotājiem, ja pienāk X stunda.
71BALSIS

Enija Priževoite

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija"

Idejas saturs

Svarīgi informēt cilvēkus, kā rīkoties ārkārtas situācijā. To neuztverot, kā panikas celšanu, bet gan kā izglītošanu ārkārtas situācijā, jeb saucamajā X stundā. Uzskatu, ka katrā pašvaldībā un novadā cilvekiem ir jāzina, kā rikoties un kur meklet palīdzību, ja pēkšņi nestrādā internets vai citi saziņas līdzekļi. Cilvēku pareiza un precīza informēšana, var spēt glābt dzīvības.