Mācību metožu atjaunošana. Mūsdienīgu un interaktīvu mācību metožu ieviešana skolās
110BALSIS

Ruslans Satibaldijevs

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes 3. pamatskola

Idejas saturs

Lai veicinātu izglītības kvalitāti un skolēnu iesaisti, varētu ieviest projektu, kas apvieno tehnoloģijas un jaunas mācīšanās metodes. Piemēram, varētu izveidot programmu, kas nodrošina skolotājiem apmācību par jaunākajām digitālajām rīkiem un mācību pieejām, kā arī iekļaut spēlēšanas elementus mācību procesā, lai palielinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos. Tāpat svarīgi būtu atjaunot mācību