Par psiholoģijas kā skolas kursa ieviešanu
38BALSIS

Santa Šuste

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Skolēni arvien biežāk saskaras ar mentālās veselības problēmām, kuras nereti paliek neatrisinātas vai, bieži vien, pat noslēptas. Psiholoģijas kurss skolās ļautu skolēniem attīstīt vairākas iemaņas, piemēram, kritisko domāšanu vai problēmu risināšanas prasmi.
Psiholoģija kā priekšmets skolā sniegtu iespēju pašiem jauniešiem veidot saprotošāku un drošāku vidi sev apkārt.


Saite uz prezentāciju