Par skolu reformas atcelšanu, lauku skolu saglabāšanu un skolas sistēmas pārstrādāšanu!
456BALSIS

Alans Baguzins

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte

Idejas saturs

Mūsu izglītības sistēma ir novecojusi. Jātiecas pēc jauniem izglītības veidiem un metodēm, nevis jāslēdz lauku skolas. Bērniem ir jāapgūst praktiskas iemaņas, kas viņiem palīdzēs dzīvē, nevis jāmācās uz bezjēdzīgi sarežģītiem eksāmeniem, kas varētu noteikt viņu turpmāko dzīvi.
Esmu par lauku skolu saglabāšanu un attālināšanos no jau pazīstamās un novecojušās skolu sistēmas!