Izglītība ir Latvijas nākotnes pamats. Tas sistēmā ir novecojusi, jādara viss lai pārmaiņas notiktu. Lai jaunieši iegūtu labāko izglītību!
70BALSIS

Arkādijs Mihailovs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Stila un modes tehnikums

Idejas saturs

Latvijas izglītības sistēma ir novecojusi. Manuprāt, ļoti daudz tajā palicis no padomju laika. Nav izstrādās mūsdienīgas mācību stila metodes un līdzekļi. Skolēnam ir jābūt iespējai izvēlēties ko mācīties. Augstākai izglītībai Latvijā jābūt bezmaksas, skolēnu stipendijām jābūt motivējošām. Skolotāju algām ir būtiski jākāpj. Ir jāsamazina skolēnu mājasdarbi, lai nebūtu papildus slodze. Par nākotni!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Militārajam dienestam Latvijā ir jābūt brīvprātīgam ne obligātam.
2) Dot vairāk iespēju izglītoties jauniešiem, arī jauniešiem no lauku reģioniem.
3) Jāiestājas par lauku skolu saglabāšanu.
4) Jāveicina un jāattīsta pedagogu algu kāpums, lai tas ir konkurēt spējīgs un piesaista vairāk jauno speciālistu nozarei.
5) Jādomā par mājasdarbu samazināšanu skolēnu un studentu vidu, lai nenoslogotu ne skolēnus,ne studentus, ne vecākus un pedagogus.
6) Jāatsakās no tādas vērtēšanu sistēmas kā procenti, “i”vai “ni”, jo daudziem no vecākiem nav saprotams, ko dod šāds vērtējums, kad skaitas, ka bērns ir nolicis ieskaiti vai kad nē.
7) Jādomā par valsts aizsardzības mācībām katra izglītības iestāde.
8) Jāveicina mācību vielas apgūšana tehnoloģiju vide, jo mēs esam tik zinoši tehnoloģiju jomā.
9) Jādomā par iespēju jauniešiem apgūt bezmaksas augstāko izglītību vai vismaz daļēji valsts kompensētu.
10) Jāuzlabo stipendiju izmaksas kārtības sistēma un to aprēķināšanā.
11) Būtiski jāatbalsta daudzbērnu, audžu, aizbildņu ģimeņu bērnus augstākas izglītības iegūšana.
12) Jāuzlabo valsts autoceļu stāvoklis lauku reģionos.
13) Jāstiprina valstiskas identitātes, tradīciju un kulturmantojumu saglabāšanu jauniešu vidū.
14) Jāiestājas par vecu muižu, vēsturisku ēku saglabāšanu un to rekonstrukciju, lai nezaudētu kultūras mantojumu.
15) Jāveicina un jāstrādā pie likuma, kurš aizliegtu jauniešiem kuri jaunāki par 20 gadiem apmeklēt klubus un bārus.
16) Būtiski stiprināt valsts iekšpolitiku atvēlot šajai nozarei vēl vairāk līdzekļu.
17) Ļaut Latvijas iedzīvotājiem pašiem lemt, kur tiek izmantota viņu nodokļu maksātā nauda.
18) Jāveicina mediķu, policistu, VUGD un citu riksu pakļauto profesiju pārstāvju algu pieaugumu.
19) Jāveicina un jāattīsta valsts patriotisms jauniešos.
20) Jāveicina Latvijas nākotnes pastāvēšana, tradīciju saglabāšana no paaudzes paaudzei.
21) Jādomā par valsts apkārtējo vidi, tas uzturēšanu, depozītu tālāk attīstību.