Demokrātijas stiprināšanas un veicināšanas pasākumu kopuma izveide, liekot uzsvaru tieši uz jauno vēlētāju praktisku iesaisti.
9BALSIS

Linda Brikovska

Zemgales vēlēšanu apgabals

Bauskas novads

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola

Idejas saturs

Būtu jāveicina jauniešu iesaiste dažādos demokrātiskajos uz lēmumpieņemšanas procesos. Jāvairo zināšanas par to nozīmīgumu, iekļaujot visus, arī reģiona un mazāk aizsargātos jauniešus šajās aktivitātēs.
Jānostiprina tas, ka šajās aktivitātēs tiek uzklausītas jauniešu balsis un sniegta atgriezeniskā saite un dalībnieki netiek izmantoti tikai, lai piesaistītu mediju vai iespējamo vēlētāju uzmanību.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar jaunu 2. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:
"2) jāizglīto jaunieši par iesaistes iespējām demokrātiskajos procesos."
Papildināt 3. punktu pēc vārda “dalību” ar vārdu “nevalstiskājās”.
Papildināt deklarāciju ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) apzinoties riskus demokrātijai, jārosina kvalitatīvs starppaudžu dialogs, lai iestātos par kopīgajām valsts un Eiropas vērtībām, kā arī saliedētu sabiedrību.”


Saite uz prezentāciju